FAQs Complain Problems

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत रहेका विभिन्न विषयगत समितिका पदाधिकारीहरू

 


विषयगत समिति पदाधिकारीहरू

               

                      विष्णु बहादुर तामाङ

     सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति(संयोजक)
                                 9844639964
 
 

सदस्यहरू

              पूर्ण बहादुर मगर  

               9841485790

                  सदस्य

 

                                  बिमला के.सी..

                                  9842955870

                                     सदस्य
 

 

 
 
 विषयगत समिति पदाधिकारीहरू


 

               

                                                       राम कुमार राई

                                           आर्थिक विकास समिति(संयोजक)
                                                          9851095995
 

 

 

 सदस्यहरू

     विष्णु बहादुर तामाङ

        9844639964

            सदस्य

 
 

                 गोमा कुमारी बि.क.

                     9862955940
                       सद
   
 
 
 


विषयगत समिति पदाधिकारीहरू

               

                                 राज कुमार रूम्दाली

                     सामाजिक विकास समिति(संयोजक)
                                     9862628415
 

सदस्यहरू

विष्णु प्रसाद गौतम

9862917092
सदस्य

बाल कुमारी पुलामी

9862161265
सदस्य
   
 

 

  


विषयगत समिति पदाधिकारीहरू

               

                                            हेमराज राई

                                पूर्वधार विकास समिति(संयोजक)
                                            9842970374
 
 

सदस्यहरू

                                                             जितेन्द्र राई 

                                                          9843348606

                                                               सदस्य

 

                                                        कृष्ण कुमारी राई

                                                            9862121649

                                                                सदस्य
 

 

 
 
  


विषयगत समिति पदाधिकारीहरू

               

                                                                विष्णु प्रसाद गौतम

                                           वातावरण तथा विपद व्यावस्थापन समिति(संयोजक)
                                                                 9862917092
 

 

 

 सदस्यहरू

               यूवराज नेपाली

               9861949479

                   सदस्य

 
 

                 बाल कुमारी पुलामी

                     9862161265
                       सदस्य
   
 
 
 


विषयगत समिति पदाधिकारीहरू

               

                                                    राम मणी राई

                                          विधायक समिति(संयोजक)
                                                    9851132461
 

सदस्यहरू

भिम बहादुर बलम्पाकी मगर

9851180759
सदस्य

गोमा कुमारी बि.क.

9862955940
सदस्य
   
 

 

 

सुचना अधिकारी

बिपिन कार्की

मानेभन्ज्याङ गाँउपालिका

सम्पर्क नः९८५२८४४४०८

ईमेलःito.manebhanjyangmun@gmail.com

 

प्रबक्ता

भिम बहादुर बलम्पाखि मगर

वडा अध्यक्ष वडा नं ८

9851180759