FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

 2. खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

 3. निजी निवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा।

  दस्तावेज: 
 4. सूचना सम्प्रेष्ण गरिएको सम्बन्धमा ।

  दस्तावेज: 
 5. प्रस्ताव पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

  दस्तावेज: 
 6. अनुदानमा हाईटेक नर्सरी स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (वार्ड न १)।

  दस्तावेज: 
 7. मुहान दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

 8. कृषि विकाश शाखा मानेभन्ज्याङको सूचना ।।

 9. अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना(कृषि गणक) ।।

  दस्तावेज: 
 10. कृषि तथ्यांक संकलकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Pages