FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

 1. दरखास्त आवहान सम्बन्धी सूचना ।

  दस्तावेज: 
 2. मकै प्रर्वद्धन कार्यक्रम(वाली विकास) को प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।

 3. मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

 4. तरकारी पकेट स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

 5. अनुदानमा हाईटेक नर्सरी स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे ।

 6. अत्यावश्यक वाहेक अन्य सेवा बन्द रहने सम्बन्धि सूचना।

 7. माध्यामिक तह स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना हुने सम्बन्धि सूचना ।।

  दस्तावेज: 
 8. क्षमता विकास कार्यक्रमा सहभागिताको लागि सूचना ।।

  दस्तावेज: 
 9. सम्पूर्ण विधालय तथा सरोकारवालाहरूमा सूचना।।

  दस्तावेज: 
 10. सहायक पाँचौ(कृषि)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।।

  दस्तावेज: 

Pages