FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

ज्ञानेन्द्र रुम्दाली

अध्यक्ष

9852840400

आश्रचन राई

उपाध्यक्ष

9842981789

राज कुमार रुम्दाली राई

वडा अध्यक्ष

9862628415

राम मणी राई

वडा अध्यक्ष

9851132461

जितेन्द्र राई

वडा अध्यक्ष

9843348606

विष्णु बहादुर तामाङ

वडा अध्यक्ष

9844639964

राम कुमार राई

वडा अध्यक्ष

9851095995

हेमराज राई

वडा अध्यक्ष

9842970374

विष्णु गौतम

वडा अध्यक्ष

9804341979

भीम बहादुर बलम्पाकी मगर

वडा अध्यक्ष

9851180759

पुर्ण बहादुर मगर

वडा अध्यक्ष

9841485790