FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:57 PDF icon मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहको मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:55 PDF icon स्थानीय तहको मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन आर्थिक बर्ष २०७५–०७६.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि,२०७५.pdf ७५/७६ 08/24/2018 - 12:31 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि,२०७५.pdf
शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको ७५/७६ 08/24/2018 - 12:29 PDF icon शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि,२०७५.pdf
मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf ७५/७६ 08/24/2018 - 12:27 PDF icon मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ७५/७६ 08/24/2018 - 12:24 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी २०७५.pdf
२१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.docx ७५/७६ 08/24/2018 - 12:21 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि २०७५.pdf
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 08/23/2018 - 12:22 PDF icon एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५.pdf