FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण नीति,२०८० ८०/८१ 05/17/2024 - 12:53 PDF icon CamScanner 05-17-2024 12.38.pdf
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण आचार संहिता-२०८० ८०/८१ 04/19/2024 - 12:02 PDF icon Draft_ CoC on Prevention Sexual Harrasment in the Workplace_Manebhanjyang RM (2) (1).pdf
मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि -२०८० ८०/८१ 04/15/2024 - 10:57 PDF icon मेलमिलाप कार्यविधि २०८०.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा तथा फैसला कार्यान्वयन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०८० ८०/८१ 03/21/2024 - 11:50 PDF icon फैसला कार्यान्वयन कार्यविधि ऐन २०८०.pdf
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको जलवायुमैत्री एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 11/03/2023 - 11:35 PDF icon Manebhanjyang_Final (2111.pdf
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको जलस्रोत सम्बन्धी नियमावली २०७५ ८०/८१ 09/05/2023 - 10:44 PDF icon जलस्रोत .pdf
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐेन २०८० ८०/८१ 09/03/2023 - 16:27 PDF icon विनियोजन ऐन २०८०(1).pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि ७९-८० 07/11/2023 - 12:19 PDF icon २०. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
नदिजन्य पदार्थ विक्री वितरण समबन्धी ऐेन ७९-८० 07/11/2023 - 12:18 PDF icon नदिजन्य प_दार्थ विक्रि वितरण सम्बन्धि ऐन 207911.pdf
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली ७९-८० 07/11/2023 - 12:17 PDF icon मानेभञ्ज्याङ गा. पा. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९.pdf

Pages