FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राज कुमार थापा इन्जिनियर
छविलाल राई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत cao.manebhanjyangmun@gmail.com 9852820002
दिलिप कुमार मगर अधिकृत छैटौं प्रशासन शाखा adm.manebhajnyangmun@gmail.com 9844399804
भोग बहादुर राई लेखा अधिकृत छैटौं लेखा शाखा acc.manebhanjyangmun@gmail.com 9849264840
बिपिन कार्की सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि शाखा ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9852844408
ऋद्धिरमण घिमिरे राेजगार संयाेजक (शाखा अधिकृत) रोजगार सेवा केन्द्र, न्यायिक समिति esc.manebhanjyangmun@gmail.com 9841630236
सुनिल तामाङ्ग इन्जिनियर tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9869146369
विश्वराज दाहाल अधिकृतस्तर छैठौं (स्वास्थ्य) hdo.manebhanjyangmun@gmail.com 9842991360
दुखी राउत अधिकृतस्तर छैठौं (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य शाखा routdukhi@gmail.com 9863045354
सियाराम यादव अधिकृतस्तर छैठौ(पशु शाखा) ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9842888074
बैजनाथ प्रसाद यादब इन्जिनियर tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9862808080
पञ्च बहादुर राई सहायकस्तर पाँचौ ९८६०७९१६१३
जयता माया राई सहायकस्तर पाँचौ योजना शाखा 9862121035
सुकुधन राई कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटर शाखा info@manebhanjyangmun.gov 9852844408
राजकुमार थापा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9851187812
हिरोन राई सहायकस्तर पाँचौ, आ.ले.प. ९८४२९९५३१५
भिम कुमारी श्रेष्ठ एम आई एस अपरेटर पञ्जीकरण शाखा versp.manebhanjyangmun@gmail.com 9860283885
प्रकाश राई असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा gracenepal2017@gmail.com 9840300030
बिमला मगर असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर 9845779208
इन्द्र बहादुर वि.क. फिल्ड सहायक ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9862605420
जुन कुमार राई फिल्ड सहायक ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9862605947