FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
छविलाल राई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत cao.manebhanjyangmun@gmail.com 9852820002
दिलिप कुमार मगर अधिकृत छैटौं प्रशासन शाखा adm.manebhajnyangmun@gmail.com 9844399804
भोगबहादुर राई लेखा अधिकृत छैटौं लेखा शाखा acc.manebhanjyangmun@gmail.com 9849264840
बिपिन कार्की सूचना अधिकारी (सूचना प्रविधि अधिकृत) सुचना प्रविधि शाखा ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9852844408
ऋद्धिरमण घिमिरे राेजगार संयाेजक (शाखा अधिकृत) रोजगार सेवा केन्द्र, न्यायिक समिति esc.manebhanjyangmun@gmail.com 9841630236
सुनिल तामाङ्ग इन्जिनियर tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9869146369
विश्वराज दाहाल अधिकृतस्तर छैठौं (स्वास्थ्य) hdo.manebhanjyangmun@gmail.com 9842991360
दुखी राउत अधिकृतस्तर छैठौं (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य शाखा routdukhi@gmail.com 9863045354
सियाराम यादव अधिकृतस्तर छैठौ(पशु शाखा) ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9842888074
बैजनाथ प्रसाद यादब इन्जिनियर tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9862808080
स्वदेश खनाल सहायकस्तर पाँचौ 9842906389
पञ्च बहादुर राई सहायकस्तर पाँचौ,लेखापाल ९८६०७९१६१३
दुर्गराज चौलागाँई सहायकस्तर पाँचौ,लेखापाल सुचना शाखा (सुचना अधिकारी) 9862810042
जयता माया राई सहायकस्तर पाँचौ योजना शाखा 9862121035
सुकुधन राई कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटर शाखा info@manebhanjyangmun.gov 9852844408
राजकुमार थापा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9851187812
हिरोन राई सहायकस्तर पाँचौ, आ.ले.प. ९८४२९९५३१५
भिम कुमारी श्रेष्ठ एम आई एस अपरेटर पञ्जीकरण शाखा versp.manebhanjyangmun@gmail.com 9860283885
योजना आचार्य सहायकस्तर चौथाे 9862618937
शुशिला घिमिरे सहायकस्तर चौथाे याेजना शाखा ghimireshushila974@gmail.com 9840682806
रूद्र प्रसाद न्याैपाने असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9844442074
प्रकाश राई असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा gracenepal2017@gmail.com 9840300030
टिका राज न्याैपाने उपाध्याय खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन प्राविधिक शाखा tikaraj.palika@gmail.com 9860686097
बिमला मगर असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर 9845779208
इन्द्र बहादुर वि.क. फिल्ड सहायक ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9862605420
जुन कुमार राई फिल्ड सहायक ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9862605947