FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाकाे राजपत्र ७७/७८ 06/17/2021 - 11:29 PDF icon Karaya bidhi Setting File.pdf, PDF icon Manebhanjan Act 2 (1).pdf
मानेभञ्ज्याड्ग गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्यालयको नागरिक वडापत्र ७७/७८ 01/05/2021 - 12:06 PDF icon Gapa wada patra.pdf
मानेभञ्ज्याड्ड गाउ“पालिका वडा कार्यालयको नागरिक वडापत्र ७७/७८ 01/05/2021 - 12:04 PDF icon WADA BADRA PATRA final.pdf
मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:57 PDF icon मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहको मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:55 PDF icon स्थानीय तहको मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन आर्थिक बर्ष २०७५–०७६.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि,२०७५.pdf ७५/७६ 08/24/2018 - 12:31 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि,२०७५.pdf
शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको ७५/७६ 08/24/2018 - 12:29 PDF icon शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि,२०७५.pdf
मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf ७५/७६ 08/24/2018 - 12:27 PDF icon मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ७५/७६ 08/24/2018 - 12:24 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी २०७५.pdf
२१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.docx ७५/७६ 08/24/2018 - 12:21 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि २०७५.pdf

Pages