FAQs Complain Problems

मानेभञ्ज्याङ बजार

Read More

लिब्जु उपो

Read More

स्वालेवा पार्क

Read More

रिनुवल खेल मैदान

Read More

एकीकृत स्वास्थ्य शिविर

Read More

राष्ट्रिय जनगणना २०७८(मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका)

स्थानीय तहको विवरण

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9852840400
rumdali.gyanendra@gmail.com
उपाध्यक्ष
9842981789
manermjudicialcommittee@gmail.com

कर्मचारीहरु

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9852820002
cao.manebhanjyangmun@gmail.com
लेखा अधिकृत छैटौं
9849264840
acc.manebhanjyangmun@gmail.com
अधिकृत छैटौं
9844399804
adm.manebhajnyangmun@gmail.com
सूचना प्रविधि अधिकृत
9852844408
ito.manebhanjyangmun@gmail.com
अधिकृतस्तर छैठौं (स्वास्थ्य)
9842991360
hdo.manebhanjyangmun@gmail.com
इन्जिनियर
9869146369
tech.manebhanjyangmun@gmail.com
कृषि अधिकृत
9860103717
santoshkazi22@gmail.com

Services

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क (अन्यथा शुल्क-२०० र प्रतिलिपिको लागि ५०० रूपैँया लाग्नेछ )
आवश्यक कागजातहरुः-

१ मृतकको नेपाली नागरिकता/प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि(नागरिकता बनेको भएमा)

२ सुचकको नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि

३ विदेशी भएमा सूचक र मृतकको राहदानी प्रवेशाज्ञा तथा निज त्यस वडामा बसोबास गरिरहेको प्रमाण

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- २० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क(आएको खण्डमा) प्रतिलिपिको हकमा ५०० रूपैँया
आवश्यक कागजातहरुः-

१ सुचकको नेपालि नागतिकता

२ जम्मा बसाई जाने संख्याको नागरिकता अथवा जन्मदर्ता अनिवार्य

३ बसाई सरी आएको खण्डमा लागत हस्तान्तरण फाराम

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क (अन्यथा शुल्क-२०० र प्रतिलिपिको लागि ५०० रूपैँया लाग्नेछ )
आवश्यक कागजातहरुः-

१ आमा बुबाको  नेपाली नागरिकता/जन्मदर्ता अनिवार्य

२ अस्पतालमा जन्मिएको हकमा अस्पतालको जन्म प्रमाण- पत्र

३ घरमा जन्मिएको भए पछिल्लो पटक खोप लगाएको खोप कार्ड

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क (अन्यथा शुल्क-२०० रूपैँया लाग्नेछ)
आवश्यक कागजातहरुः-

१ पति पत्निको सक्कल नागरिकता /पत्नीको नागरिकता नभएको खण्डमा जन्मदर्ता अनिवार्य

२ दुबै पक्षको आमा बुबाको नागरिकता

३ कानूनी विवाहको हकमा  कानूनी प्रमाण-पत्र

४ हालसालै खिचिएको २ प्रति दुबैजनाको फोटो साथै दुबै जना अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रकृया मिलाइ अाएकाे खणडमा साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकािधकारी(वडा सचिव)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यलय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सुचककाे नागरिकताकाे प्रतिलिप । २. अदालतबाट सम्बन्ध बिच्छेद फैसलाकाे प्रतिलिपि।

जानकारी