FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

मकै प्रर्वद्धन कार्यक्रम(वाली विकास) को प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।

मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

तरकारी पकेट स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

अनुदानमा हाईटेक नर्सरी स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे ।

अत्यावश्यक वाहेक अन्य सेवा बन्द रहने सम्बन्धि सूचना।

माध्यामिक तह स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना हुने सम्बन्धि सूचना ।।

क्षमता विकास कार्यक्रमा सहभागिताको लागि सूचना ।।

सम्पूर्ण विधालय तथा सरोकारवालाहरूमा सूचना।।

सहायक पाँचौ(कृषि)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।।

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

Pages