FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. सम्पूर्ण विधालय तथा सरोकारवालाहरूमा सूचना।।

  दस्तावेज: 
 2. सहायक पाँचौ(कृषि)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।।

  दस्तावेज: 
 3. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

  दस्तावेज: 
 4. सहायक पाँचौ(कृषि) को प्रराम्भिक योग्यताक्रम सुची तथा परिक्षा मिति प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

  दस्तावेज: 
 5. प्रराम्भिक योग्यताक्रम(कृषि स्नातक छैटौँ)को सुची प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

  दस्तावेज: 
 6. विधालयको लेखापरिक्षण समबन्धि सूचना ।।

  दस्तावेज: 
 7. कृषि विकाश शाखा मानेभन्ज्याङको सूचना ।।

 8. अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।।

  दस्तावेज: 
 9. खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

  दस्तावेज: 
 10. प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Pages