FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

 1. मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको परियोजना अनुसार विनियोजित बजेट।।

 2. निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धि सुचना।।

 3. एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सुचना ।।

  दस्तावेज: 
 4. अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।।

 5. प्रारम्भिक योग्यताक्रम तथा परिक्षा मिति सञ्चालन सम्बन्धि सुचना ।।

  दस्तावेज: 
 6. रोजगार सहायकको अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।।

 7. प्रराम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

 8. लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

 9. परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सुचना।।

 10. रोजगार सेवा केन्द्रका लागि आवश्यक रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।।

Pages