FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

 1. दरखास्त आवहान सम्बन्धी सूचना ।

  दस्तावेज: 
 2. पालिका गान र लोगो तयार गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

  दस्तावेज: 
 3. कृषि विकास शाखा मानेभन्ज्याङको सुचना ।

 4. बाल क्लव गठन गरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।।

  दस्तावेज: 
 5. कृषि बिकास साखा मानेभन्ज्याङ को सुचना

 6. स्वास्थ्य सेवा करार अन्तर्गतका विभिन्न पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।।।

  दस्तावेज: 
 7. अ.हे.व.(सहायकस्तर चौथो)को लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

  दस्तावेज: 
 8. अ.न.मी(सहायकस्तर चौथो)को लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

 9. लिखित परिक्षा हे.अ.(सहायकस्तर पाँचौ)को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

  दस्तावेज: 
 10. परिक्षा मिति संसोधन सम्बन्धि सुचना।।

  दस्तावेज: 

Pages