FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन समबन्धि सूचना(मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक)

अन्तिम नतिजा प्रकाशन समबन्धि सूचना(का.स,मनोसामाजिक कार्यकर्ता)

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना(मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक)।।

शोक सन्देश

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा(का.स,मनोसामाजिक कार्यकर्ता,संयोजक)

कृषि विकास शाखाको ५०%अनुदानमा तरकारी बिउबिजन वितरण सम्बन्धी सूचना

खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

Pages