FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. अ.हे.व. को प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

  दस्तावेज: 
 2. अ.न.मी को प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

  दस्तावेज: 
 3. आँखा साहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।।

  दस्तावेज: 
 4. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

 5. आँखा सहायकको अन्तरवार्ता तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

  दस्तावेज: 
 6. नेत्र सहायक(पाँचौ) को परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा।

  दस्तावेज: 
 7. वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको बिभिन्न कार्यक्रमहरूको माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।।

  दस्तावेज: 
 8. गाउँ कार्यापालिका, नगर कार्यपालिका र जि.स.स.का उम्मेदवारहरुले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा सफाई सहितको स्पष्टिकरण पेश सम्बन्धमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुचना ।

 9. निर्वाचन आयोगको अत्यन्तै जरूरी सुचना ।।

  दस्तावेज: 
 10. मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको परियोजना अनुसार विनियोजित बजेट।।

Pages