FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. विवरण उपलब्ध गराउनुहुन(सम्पूर्ण सहकारी संस्था)

  दस्तावेज: 
 2. अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।।

  दस्तावेज: 
 3. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

 4. योजना सम्झौता तथा फरफराक सम्बन्धमा ।

 5. कृषि स्नातक छैटौँ तहको परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

 6. सामुदायिक विधालयको आ व २०७८/०७९ को अन्तिम लेखा परिक्षणको लागि सम्बन्धित फर्मवालाहरूमा सूचना ।।

  दस्तावेज: 
 7. निम्न माध्यामिक र माध्यामिक बिधालयहरूमा १ महिने संगित तालिम संञ्चालनहुने समबन्धी सूचना ।

  दस्तावेज: 
 8. राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सम्बन्धी सूचना ।

  दस्तावेज: 
 9. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।।

  दस्तावेज: 
 10. न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने समबन्धी सूचना।

  दस्तावेज: 

Pages